Gebiedsvisie Centrum Boekel

HomeProjectenGebiedsvisie Centrum Boekel

In opdracht van gemeente Boekel heeft CB5 een nieuwe gebiedsvisie voor het centrum van Boekel opgesteld. Boekel heeft zich in het verleden ontwikkeld tot een echt boodschappendorp, maar met de komst van het online-winkelen veranderen vele stads- en dorpscentra van karakter.

Het bezoek aan de fysieke winkel en het dorpshart is daardoor minder noodzakelijk en de nadruk komt
te liggen op de toegevoegde waarde die een fysiek bezoek biedt. Het dorpshart zal dan ook meer moeten zijn dan een centraal gelegen winkelcentrum.

Het dorpshart is een belangrijke openbare, culturele en maatschappelijke plek waar men kan wonen, werken, ontmoeten én winkelen. Daarvoor dient het dorpshart de komende jaren versterkt te worden, om zo te komen tot een hoogwaardig, dynamisch en aantrekkelijk gebied.

Samen met een bevlogen klankbordgroep is gewerkt aan een nieuwe koers voor Boekel, met als resultaat een visie die  inspireert en handvatten biedt voor toetsing van initiatieven.

In Boekel zal worden ingezet op het versterken van de woningvoorraad voor alle doelgroepen en het verminderen van het verkeer door het centrum. Ook wordt het parkeren anders georganiseerd, waardoor er meer ruimte ontstaat voor prettig verblijf. De gemeente zal het centrum daarnaast opnieuw inrichten met meer groen.

Deel dit bericht