Einstein Telescoop

HomeProjectenEinstein Telescoop

Voor de locatiekeuze van de Einstein Telescoop is in samenwerking met Antea Group een verbeelding gemaakt voor een mogelijke landschappelijke inpassing van de Einstein Telescoop in het Limburgse landschap.