Stedenbouwkundig raamwerk Dever-Zuid

HomeProjectenStedenbouwkundig raamwerk Dever-Zuid
Dever-Zuid

‘Het stedenbouwkundig raamwerk geeft het vaste kader van de ontwikkeling aan’

Dever-Zuid is gelegen naast het bedrijventerrein Dever. De bedoeling van de gemeente is om dit te ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Hiervoor is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Het doel van deze stedenbouwkundige visie is om de kaders voor de verdere planuitwerking van het afgebeelde plangebied vast te leggen en met name om de herkenbaarheid en ruimtelijke kwaliteit voor Dever-Zuid te waarborgen. 

Binnen het raamwerk kan worden gevarieerd met dichtheden. Een belangrijk structurerende lijn  in het stedenbouwkundig raamwerk is de zichtlijn kasteel Huys Dever. De ‘stedelijke ontwikkelingen’ zoals bebouwing, wegen en parkeren dienen aan de oostzijde van deze lijn opgelost te worden. De zone west van de zichtlijn Huys Dever biedt ruimte voor waterberging en groen, deze zone dient gevrijwaard te blijven van ‘stedelijke ontwikkeling’. Bij het opstellen van het stedenbouwkundig raamwerk is rekening gehouden met de uitgangspunten en randvoorwaarden en de inrichtingseisen uit het HIOR. De locatie wordt verkeerskundig ontsloten via Geestwater-Noord.