Buitengebied Cranendonck

HomeProjectenBuitengebied Cranendonck

CroonenBuro5 en Antea Group werken samen aan een ontwikkelperspectief voor het buitengebied van de gemeente Cranendonck. De ontwikkelingen, wensen, maar ook de gemeentelijke ambities met betrekking tot o.a. duurzaamheid, energie, wonen en recreatie krijgen hun plek in het nieuwe ontwikkelperspectief voor het buitengebied. Omdat naar verwachting in 2021 de Omgevingswet in werking gaat treden zal het ontwikkelperspectief tevens ingaan op de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. Het ontwikkelperspectief kan worden gezien als koersdocument voor het nieuwe planologisch kader voor het buitengebied van de gemeente Cranendonck.

Crisis- en herstelwet
De Crisis- en herstelwet biedt de gemeente Cranendonck de mogelijkheid om, vooruitlopend op de Omgevingswet, te experimenteren met enkele mogelijkheden uit deze nieuwe wet. Dit wordt gedaan met het opstellen van een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (ook wel: omgevingsplan). Er worden sessies georganiseerd met de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. Tijdens de sessies worden eerst de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet toegelicht en wordt het omgevingswetspel gespeeld.

Omgevingswetspel
Het Omgevingswetspel is een goed middel om op een interactieve manier de materie van de Omgevingswet meer eigen te laten maken. Het spel is al bij veel gemeenten gespeeld en de reacties zijn altijd zeer positief!

OpdrachtgeverGemeente Cranendonck
ProgrammaOntwikkelingsperspectief buitengebied
Statusin uitvoering