Drone valley vliegveld Brustem

HomeProjectenDrone valley vliegveld Brustem
Vliegveld Brustem

‘Terrein met een hoog logistiek potentieel’

Voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein en de aanpalende landingsbaan wilde BIP nv de nodige investeringen doen om te komen tot een uitgeruste site met de nodige infrastructuur om luchtvaartgebonden activiteiten mogelijk te maken.

CroonenBuro5 verrichtte nader onderzoek voor de infrastructuur van het vliegveld, testfaciliteiten voor drones en het masterplan en inrichtingsplan voor bedrijfskavels en luchtvaartgebonden activiteiten. Het projectgebied voor deze studie is het regionaal bedrijventerrein domein van Brustem en de landingsbaan van de oude militaire luchthaven. Door de aanwezigheid van de landingsbaan heeft dit terrein een hoog logistiek potentieel en is het ideaal voor het ontwikkelen van luchtvaartgebonden bedrijvigheid (vliegtuigen en drones). Het Interreg IV project “Grenzeloze Logistiek’ Luik efficiënt ruimtegebruik, waarbinnen deze opdracht valt, wil het logistiek potentieel van een aantal locaties in Limburg in kaart brengen. Een van de doelstellingen in het kader van dit project is om concrete voorstellen te doen (masterplan, haalbaarheidsstudie, detail infrastructuurstudie) met betrekking tot de zone voor luchtvaartgebonden activiteiten in Brustem.