Opdracht

Ontwikkelen van een oud industriegebied

Tegen het centrum van Tegelen ligt een braakliggend terrein dat toe is aan ontwikkeling. De locatie huisvestte jarenlang de Tegelse Metaalwaren Industrie en Hekkens IJzergieterij. Voorheen was het een open gebied met langgerekte percelen en een houtwal, een groene akkerrand. De historische naam daterend uit de 17e eeuw van het gebied is “Boschkamp”. Naast de naam, wordt ook de houtwal in ere hersteld.

Concept

Verschillende ruimtelijke structuren

Aan de zuidkant grenst Boschkamp aan de Hoogstraat, dit is de historische (middeleeuwse) doorgaande weg van vóór de aanleg van de huidige rijksweg. Er is hier sprake van een organisch gegroeide structuur met een diversiteit aan bebouwing uit verschillende periodes die gezamenlijk een aantrekkelijk beeld opleveren.

Ten noorden van het plangebied bevindt zich de wijk Maasveld I, gevormd in de jaren ‘00. Deze wijk is gebouwd op de opgehoogde uiterwaarden van de Maas en kent een heldere, rechtlijnige opzet.

Ontwerp

 De weg en de groene ruimte als ritssluiting

Het concept voor het stedenbouwkundig plan verenigt deze twee verschillende ruimtelijke structuren. Het historische van Tegelen en het rationele van Maasveld vinden elkaar en vormen een symbiose van oud en nieuw. Dit gebeurt door de weg en de groene ruimte die als een ritssluiting de twee structuren
aan elkaar verbindt.

Opdrachtgever
Bouwmij Janssen en Antares

Programma
Stedenbouw & Landschap

Status
Lopend

Jaar
2023

Omvang
3 hectare

Projectteam
Mark van der Poll, Wietse Oostra, Remond Baselmans