Ontwerp openbare ruimte Bocholt

HomeProjectenOntwerp openbare ruimte Bocholt
Passantenhaven en gemeentehuis Bocholt

‘Kruispunt tussen mens en natuur’

Met de juiste ingrepen liggen er kansen voor een groene Bocholter Boulevard. Deze zal alle belangrijke openbare functies tussen de Passantenhaven en het Parochiehuis met elkaar verbinden en tevens veilige routes realiseren voor fietsers en voetgangers die het centrum bezoeken.

De slogan van Bocholt is “Kruispunt tussen mens en natuur”. Het masterplan van de omgeving van het gemeentehuis en de Passantenhaven, maar met name ook het gebied hiertussen, zal de representatieve weergave worden van deze slogan. Met de opdrachtvraag voor het masterplan omgeving gemeentehuis voegt de gemeente Bocholt een nieuw hoofdstuk toe aan de ontwikkeling van het centrum.

Een relatie met de Passantenhaven en de Zuid-Willemsvaart is essentieel om het recreatieve karakter van Bocholt te stimuleren. Het masterplan voor de omgeving van het gemeentehuis biedt meer veiligheid en ruimte voor ondernemers. De gemeente zoekt naar ideeën om het centrum een impuls te geven.