Binnenstadsvisie Tiel

HomeProjectenBinnenstadsvisie Tiel

Tiel

‘Fruitstad aan de Waal’

De gemeente Tiel heeft CroonenBuro5 gevraagd om een integrale gebiedsvisie voor de binnenstad op te stellen. De visie legt vervolgens de basis voor de actualisatie van het vigerende bestemmingsplan. In de visie zijn kaders vastgelegd die de bestaande en historische kwaliteiten waarborgen en het dient als inspiratie voor nieuwe duurzame ontwikkelingen.

Het huidige beleid biedt te weinig ruimte om de kansen te benutten die ontstaan als gevolg van trends en om daar adequaat op te reageren. De opkomst van het online winkelen is een van de trends, waardoor detailhandel en dienstverlening onder druk komt te staan. De vanzelfsprekendheid van een winkelcentrum verdwijnt. Winkelen is niet langer meer de hoofdzaak van een bezoek van de binnenstad, de nadruk komt veel meer te liggen op de beleving.

Centraal in de visie staat het sturen op meer beleving in de binnenstad, anticiperen op het krimpende winkelgebied en de onderlinge identiteiten in en om de binnenstad versterken en verbinden. Voor alle ontwikkelingen geldt dat zij duurzaam moeten zijn. In de visie wordt ook ruimte gelaten voor de onbekende toekomst. Dit zijn ontwikkelingen en innovaties die onmogelijk vooraf voorspeld kunnen worden, zoals trends en duurzame innovaties. Door ruimte te creëren voor de onbekende toekomst ontstaan kansen voor innovatie en (tijdelijke) initiatieven vanuit de samenleving. In de binnenstad zijn bijvoorbeeld al concrete locaties aangewezen waar tijdelijk een fruitboomgaard aangelegd kan worden. Zowel ondernemers als bewoners worden uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van Tiel.

OpdrachtgeverGemeente Tiel
ProgrammaPlanologische vertaling van ontwikkelingen in de binnenstad
StatusAfgerond