Bestemmingsplan Selissen

HomeProjectenBestemmingsplan Selissen

Ruimtelijke ontwikkeling en stedenbouw

De gemeente Boxtel zocht naar ideeën voor de locatie Selissen. Hoe kan hier een duurzame dorpsrand ontwikkeld worden? Het project Selissen is een mooi voorbeeld van een project waarvan twee teams van CroonenBuro5 (Stedenbouw & landschap en Ruimtelijke ordening) haar krachten heeft gebundeld. Samen met de gemeente Boxtel, Rijkswaterstaat, en de projectontwikkelaars Van Wanrooy en Peer Vastgoed is het project van circa 470 woningen uitgewerkt. CroonenBuro5 heeft de verantwoordelijkheid om het traject in goede banen te leiden.

Stedenbouwkundig ontwerp

De visie vanuit CroonenBuro5 is dat de kracht van het ontwerpen in de context ligt. In het ontwerp zijn daarom de landschappelijke en historische onderlaag van groot belang. Het plan kent een enting op het oude agrarische wooncluster en opent zich naar het Dommeldal. De wijk heeft een courant en flexibel middengebied gekregen en er is een veilige en esthetische afscherming ten opzichte van de A2 gemaakt. De hoofdentrees aan de dorpsontsluitingsweg krijgen een representatieve uitstraling. Bij straatmeubilair en verhardingen is de ambitie om het circulaire bouwen toe te passen. 

Flexibel bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Selissen’ is te kenmerken als een flexibel bestemmingsplan. De nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen de bestemming ‘Woongebied’. Het bestemmingsplan houdt echter wel rekening met het karakter en de ruimtelijke kwaliteiten van het buurtschap Selissen. Rondom het buurtschap is het bestemmingsplan minder flexibel ingevuld.

Duurzaamheid

Een belangrijk kenmerk van de nieuwe woningbouwlocatie is dat de wijk nagenoeg energieneutraal wordt ontwikkeld, daarmee draagt het bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Boxtel. De nieuwe woningen worden all-electric gerealiseerd. Dit betekent dat de wijk gasloos wordt aangelegd. Daarnaast houdt het stedenbouwkundig plan rekening met de ligging van de woningen ten opzichte van de zon. De woningen hebben een gunstige ligging van het dakvlak. Naast energie vormt klimaatadaptatie een belangrijk aspect van duurzaamheid. Het aanleggen van groenzones in de windrichting, het aanleggen van voldoende bomen en hagen en het bergen van regenwater in straten en groenzones draagt aan de klimaatadaptatie bij.

OpdrachtgeverGemeente Boxtel + Van Wanrooij
Programma470 woningen
StatusIn procedure