Opdracht

Integraal en klimaatadaptief onderbouwd

De werkzaamheden voor Beekpoort-Noord en de Stadsbruglocatie betroffen het opstellen van een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan. Dit bestaat uit een beschrijving van de visie, een verkavelingsplan en een inrichtingsplan. Het inrichtingsplan is integraal en klimaatadaptief onderbouwd met een watertoets, GPR toets en een PvE voor de openbare ruimte. Voor de 67 woningen doet CB5 tevens architectonische uitwerking. De overige 100 woningen op de Stadsbruglocatie worden door een andere architect uitgewerkt, waar CB5 samen met de gemeente een architectenselectie voor organiseerde.

Locatie

Een iconisch gebouw als poort naar het centrum

Het is de ambitie voor de totale ontwikkeling om een uniek woonmilieu te maken met een iconisch gebouw als poort naar het centrum. Tijdens het proces heeft CB5 de rol gehad van projectmanager, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, architect en adviseur duurzaamheid, verkeer en water waarbij met een integraal team met de gemeente intensief is samengewerkt. De referentie is relevant voor de opdracht omdat het een centrumlocatie betreft: het is onderdeel van Centrum-Noord.

Ontwerp

Zorgvuldig ontworpen met het oog op klimaatadaptatie

Het ontwerp kenmerkt zich door een sterk waterfront met een diversiteit aan woontypologieën waaronder grondgebonden stadswoningen, een seniorenhofje, startersappartementen en een aantal luxueuze vrijstaande woningen die de relatie aangaan met het water. Ter plaatse van de Stadsbruglocatie komen levendige plinten met kleinschalige horeca en enkele commerciële functies rondom een plein.

Als tegenhanger van Beekpoort Zuid waar zich grootschalige bouwblokken bevinden is in dit project bewust ingezet op kleinschalige woningbouw voor een grote diversiteit aan doelgroepen. De openbare ruimte is zorgvuldig ontworpen met het oog op klimaatadaptatie, ontmoeting en de zichtrelatie met het kanaal.

Het ontwerp sluit aan bij de verschillende woonsferen in het gebied. Intiem bij het seniorenhofje en stedelijk-iconisch richting de verbinding met het centrum. De verkeersontsluitingen zijn zo ontworpen dat er een autoluw gebied ontstaat. Dit om verblijfskwaliteit aan het kanaal mogelijk te maken. Kort parkeren voor bijvoorbeeld het uitladen van boodschappen en parkeren voor invaliden is wel mogelijk langs het kanaal.

Opdrachtgever
Vestum, JPO

Programma
Wonen

Jaar
2021

Projectteam
CB5, Antea Group