Aviation valley

HomeProjectenAviation valley

CroonenBuro5 is al geruime tijd als integraal adviseur betrokken bij de ontwikkelingen rondom de luchthaven Maastricht Aachen Airport. Zo zijn al meerdere bestemmingsplannen binnen de gemeenten Beek en Meerssen rondom de luchthaven opgesteld, waaronder AviationValley en Provinciaal Inpassingsplan geluidzonering.

Bestemmingsplan AviationValley
Het bestemmingsplan Bedrijvenpark AviationValley richt zich op de ontwikkeling van ruim 60 hectare netto uitgeefbaar bedrijventerrein. Het bedrijvenpark wordt aan de oostzijde van Maastricht Aachen Airport (MAA) ontwikkeld en ligt deels binnen en deels buiten de grenzen van het luchthaventerrein.

Kenmerkend voor het bedrijventerrein zijn de centrale groengebieden, waarin gedeeltelijk natuurcompensatie plaatsvindt, alsmede de daardoor bereikte verdeling van het terrein in clusters. Het bestemmingsplan wordt opgezet als globaal eindplan met directe bouwtitel, waardoor flexibel kan worden ingespeeld op uitgiftevragen, bouwinitiatieven en wisselende marktontwikkelingen.

OpdrachtgeverMaastricht Aachen Airport
Programma60 hectare bedrijventerrein
StatusAfgerond