HomeUrban Planning

Urban Planning

De ruimtevraag in stedelijke gebieden blijft groeien. Succesvolle ruimtelijke ontwikkeling vraagt om samenspel tussen inhoud, proces en procedures. Bij de totstandkoming van ruimtelijke ontwikkelingen hebben we te maken met de mogelijkheden van de locatie, veranderende wensen, behoeften en belangen van diverse partijen. We brengen bestaande en te verbeteren omgevingskwaliteiten in beeld en tegelijkertijd werken we aan de recente klimaat- en energiebeleidsdoelstellingen. CroonenBuro5 biedt maatgerichte producten en begeleiden het gehele proces om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ir. Carin Stolzenbach-van der Doelen 06 5147 5319 carin.stolzenbach@croonenburo5.com