HomeStrategy

Strategy

Een niet te onderschatten fase in alle ruimtelijke opgaven is de startfase: van de eerste ideeën en het inzichtelijk maken van kritische vervolgstappen. Juist in deze fase van de planvorming worden veel cruciale keuzes gemaakt. Wat is precies de aanleiding, wat zijn de projectdoelstellingen en welke mogelijkheden (alternatieven) zijn er om het doel te bereiken?

Als deze aspecten in de startfase niet goed afgehecht zijn, kan dit tot in de realisatiefase tot vertraging en onduidelijkheid leiden. Bij gebiedsontwikkelingen of andere complexe ruimtelijke ontwikkelingen is een juiste strategie, inclusief bijbehorende begeleiding en vastlegging cruciaal voor een succesvol project. CroonenBuro5 denkt in veel projecten op verschillende schaalniveaus mee in de strategische planvorming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ir. Carin Stolzenbach-van der Doelen 06 5147 5319 carin.stolzenbach@croonenburo5.com