HomeRural planning

Rural Planning

De manier waarop onze maatschappij naar het landelijk gebied kijkt is de afgelopen decennia sterk gewijzigd. Naast een plaats voor voedselproductie is het landelijk gebied steeds meer een plek geworden voor wonen, werken of recreëren. Daarnaast vragen opgaven als klimaatverandering en duurzame energie om ruimte. Dit biedt volop kansen.

Wij verkennen samen met opdrachtgevers ontwikkelingen die afkomen op het landelijk gebied en de impact hiervan. Waar liggen mogelijkheden opgaven slim te combineren? Er zijn immers diverse spelers die een mening hebben over het gebruik, de kwaliteiten en over te beschermen waarden. Dit vraagt om maatwerk. Het gaat om het gedegen inventariseren en verbinden van waarden en belangen en de confrontatie met elkaar en met wettelijke kaders.

We doen dit op alle schaalniveaus, van een ruimtelijke onderbouwing voor een ruimte-voor-ruimte woning tot aan een Omgevingsplan, van een landschappelijke inpassing van een zonneveld tot het begeleiden van een Omgevingsvisie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ir. Carin Stolzenbach-van der Doelen 06 5147 5319 carin.stolzenbach@croonenburo5.com